ANATOLI LUNAC’ARSKIJ(1875-1933)


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:

BiografiaDecrets:

De l’educació popular (novembre del 1917)