Ab


Margarida Abril (1913 – Mataró, 13.8.2003)

Política. El 1936 ingressà en el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). Després del triomf feixista, s'exilià. Retornada, conjuntament amb el seu company, Josep Serradell, participà en la reorganització del partit a l'interior. El 1982, amb l'ex-sector pro-soviètic del PSUC, s'integrà en el Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC), i en fou membre del Comitè Central.


Index de la lletra a

Index onomàstic | Index de l'enciclopèdia