Az


Pere Aznar (Roses, Empordà, 1907 - Santiago de Chile, 1999)

Polític. Començà a treballar com a dependent de comerç. Casat amb Dolors Piera. Afiliat al Centre Autonomista de Dependents de Comerç i d'Indústria (CADCI) i al Partit Català Proletari (PCP). El 1933 organitzà al si del CADCI la corrent Minoria d'Oposició Mercantil (MOM). Després del Sis d'Octubre (1934) fou secretari general del partit i del sindicat. El 1936 es convertí en president del CADCI. En les eleccions a les corts espanyoles del febrer del 1936 fou elegit diputat pel Front d'Esquerres. Participà, des del CADCI, activament en la victòria contra l'aixecament militar a Barcelona (19.7.1936). Amb el PCP s'incorporà al Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). Després de la victòria feixista, marxà a Santiago de Xile. Poc més tard deixà el PSUC per participar en l'efímer Partit Socialista Català (PSC). Animador del Centre Català de Santiago de Xile, fundador de l'associació Amics de Catalunya, i director de la revista "Retorn". Tot i servar la seva catalanitat i la de la seva família, no fou alié a les dificultats patides per Xile del 1973 ençà. El 1977 fou nomenat President d'Honor del CADCI.


Index de la lletra a

Index onomàstic | Index de l'enciclopèdia