Esquerra Comunista

Manifest de l'Esquerra Comunista davant el conflicte de la Llei de Contractes de Conreu

Publicat a «La Humanitat», n. 804, el 10 de juny del 1934.


La decisió adoptada pel Tribunal de Garanties Constitucionals d'anul·lar la Llei de Contractes de Conreu aprovada pel Parlament de Catalunya, assenyala un pas decisiu en el camí de la liquidació sistemàtica de totes les conquestes democràtiques de la revolució. Si aquesta decisió es porta a la pràctica, si no topa amb la resistència decidida de les masses populars, la reacció haurà donat un gran pas endavant.

La classe obrera i les masses camperoles de tot Espanya, no poden tolerar aquest atropell inaudit, i, adonant-se de la gravetat del moment, es posaran resoltament al costat dels camperols catalans per tal de defensar les conquestes assolides i prosseguir la lluita fins a aconseguir que el lema «la terra per al qui la treballa», es converteixi en una realitat.

La qüestió nacional catalana és un factor progressiu en la revolució espanyola. El proletariat espanyol, en les circumstàncies històriques per les quals travessa el país, ha de solidaritzar-se activament amb el poble de Catalunya en la seva lluita contra els que pretenen eternitzar el règim d'explotació i opressió del feudalisme espanyol.

Pel dret de Catalunya a disposar lliurement dels seus destins, per la terra per als camperols, a la lluita!