VISCA L'EXÈRCIT VERMELL DELS OBRERS I DELS CAMPEROLS!

Barta

30 de juny del 1941


Manifest (Vive l'Armée Rouge des Ouvriers et des Paysans) publicat davant l'atac nazi contra l'URSS.
Proletaris de tots els països, uniu-vos!

VISCA L'EXÈRCIT VERMELL DELS OBRERS I DELS CAMPEROLS!

El capitalisme alemany ha atacat la Unió Soviètica. L'heroic Exèrcit Vermell sorgit de la revolució proletària d'octubre del 17 és ara en lluita amb l'imperialisme. Els cors dels proletaris i dels oprimits del món sencer bateguen amb el cor del soldat vermell: la victòria o la derrota de l'URSS decideix el futur immediat de tota la humanitat.

La victòria de l'Exèrcit Vermell obrirà una via cap a la renovació socialista, la seua derrota convertirà el món sencer en presa de l'imperialismes. Companys soviètics! És en la consciència d'ésser l'avantguarda de tots els oprimits, l'avantguarda de la revolució mundial, que aplegareu la força necessària per aturar l'enemic capitalista. La vostra lluita és la nostra! No sou més que una part de l'exèrcit immens dels explotats que conformen el front de la lluita de classe del món sencer.

QUINS SÓN ELS ENEMICS DE L'URSS?

Els enemics de la Unió Soviètica són els capitalistes del món sencer i els llurs partidaris. Tots els imperialismes, Alemanya, Anglaterra, Estats Units, França, Japó, Itàlia i els llurs aliats no han tingut mai més que un sol objectiu: la destrucció de les conquestes d'octubre del 17. L'intent actual alemany ha sigut precedit per l'intent anti-soviètic anglo-francès a Finlàndia el 1939.

Però, enfrontats per contradiccions profundes, els imperialismes rivals no poden entendre's tots contra l'URSS. És en la rivalitat inter-imperialista on es troba l'origen del suport extremadament precari que la burgesia dóna de vegades a l'URSS; és en l'odi profund que la burgesia nodreix contra la revolució d'octubre que es troba el perill permanent de coalició imperialista contra l'URSS. És per això que, si la diplomàcia soviètica ha de distingir entre enemics presents i futurs, la política comunista ha d'adreçar-se contràriament a les classes explotades del món sencer contra tots els imperialisme, sense aturar-se en l'«amistat» momentània que part prodiguen—especialment de paraula—a la Unió Soviètica.

QUINS SÓN ELS ALIATS DE L'URSS?

Els aliats de la Unió Soviètica són en primer lloc els obrers dels països imperialistes. Als obrers alemanys, francesos, italians, romanesos, polonesos, hongaresos, finlandesos, els hi correspon la tasca urgent de fer directament escac al segon intent armat de l'imperialisme contra els soviets, als obrers anglesos, americans, etc., els hi correspon la tasca de lluitar perquè es done l'ajut més gran a la Rússia Vermella i, per una política independent de classe, eliminar els perills futurs que l'imperialisme prepara a l'URSS amb la presa del poder en el llur país respectiu.

Els camperols del tot esclafats pel militarisme ajudaran els obrers a emancipar per sempre la societat de les guerra que l'imperialisme fa nèixer.

El suport militar decisiu vindrà a l'URSS de la lluita dels pobles colonials i oprimits contra el llur imperialisme, per damunt de tot dels magnífics pobles xinès i indià. 350 milions d'indians, 40 milions de xinesos, els pobles àrabs i europeus constitueixen per l'Exèrcit Vermell un reservori inesgotable d'aliats que poden i s'han d'aixecar amb una política revolucionària. La primera intervenció militar de 14 nacions imperialistes contra els soviets el 1918-1920 fou agranada gràcies a la unió indissoluble dels soviets amb els proletariats dels països imperialistes i amb els pobles colonials i oprimits.

LA DEFENSA DE L'URSS

En aquesta lluita gegantina del capitalisme contra la revolució proletària per tal de sobreviure, la lluita militar que ha tingut lloc en aquest moment no és l'única que decideix la sort del proletariat soviètic i mundial. Comparades amb les forces de l'imperialisme les forces de l'Exèrcit Vermell són inferiors perquè l'imperialisme domina encara 5/6 del món. Cal retornar a la concepció internacionalista del socialisme en 6/6 del món, sota pena de veure'l morir també en 1/6. La resistència de l'Exèrcit Vermell hauria de permetre a les forces revolucionàries del món sencer d'entrar en la lluita. L'estratègia comunista té com a tasca la coordinació de la lluita de l'Exèrcit Vermell amb el desenvolupament de la lluita de classe en els països capitalistes.

Tan sols una lluita oberta per la revolució socialista és capaç d'electritzar les masses explotades i de preparar-les per a tots els sacrificis per abatre el capitalisme. Malauradament, els dirigents soviètics actuals, per aconseguir el «suport» dels rivals imperialistes d'Alemanya amaguen l'entrellat de la lluita actual: proclamen la «lluita nacional», la «guerra contra el feixisme»!

Lluita «nacional»? Les conquestes d'octubre són el bé de tots els treballadors.

Lluita contra el feixisme? L'Alemanya imperialista i l'URSS s'oposen per damunt de tot com a sistemes econòmics irreconciliables, economia capitalista d'una banda, economia planificada de l'altra.

«Contra el feixisme» significa que els dirigents soviètics renuncien a fer entrar a la lluita anti-imperialista 350 milions d'indians i desenes de milions d'àrabs explotats per l'imperialisme anglès dit democràtic. Un veritable revolucionari pot vacil·lar ni durant un instant entre l'«amistat» anglesa i la dels seus explotats indians i àrabs? La política dels dirigents soviètics actuals posa l'URSS en perill.

SOLS UNA VERITABLE POLÍTICA REVOLUCIONÀRIA POT SALVAR LA UNIÓ SOVIÈTICA, EN FER DE LA SEUA LLUITA LA LLUITA DELS POBLES COLONIALS I OPRIMITS CONTRA L'IMPERIALISME.

LA QUARTA INTERNACIONAL

L'únic moviment que en aquest moment de perill extrem oneja la bandera de Lenin i de Trockij—l'organitzador de l'Exèrcit Vermell—i resta fidel als principis victoriosos d'octubre és la Quarta Internacional.

La Quarta Internacional és la bandera immaculada de la victòria. Treballadors comunistes, treballadors socialistes, uniu-vos al voltant d'aquesta bandera! La Quarta Internacional us crida a la defensa de la Unió Soviètica i a la Revolució Mundial!

Treballadors, tots els qui no teniu més a perdre que les vostres cadenes i un món a guanyar: IMPEDIU PER TOTS ELS MITJANS EL FUNCIONAMENT DE LA MAQUINÀRIA DE GUERRA CONTRA L'URSS.

Units en aquesta lluita comuna, els treballadors alemanys, francesos, italians, hongaresos, romanesos, etc... aniran cap als ESTATS UNITS SOCIALISTES D'EUROPA, que tendiran una mà fraternal a l'URSS per, ensems, menar la lluita final per l'alliberament total del gènere humà: els Estats Units Socialistes del Món.

VISCA L'EXÈRCIT VERMELL! VISCA LA UNIÓ SOVIÈTICA!

VISQUEN ELS ESTATS UNITS SOCIALISTES D'EUROPA!

VISCA LA QUARTA INTERNACIONAL!

30 de juny del 1941