GRACE LEE BOGGS

(1915-2015)


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:Biografia

Articles:

Una base laboral per a les lluites negres (“The New International”, 8.1942)