VINCENT DUNNE(1890-1970)


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:BiografiaConverses estenografiades:

Discussió amb Lev Trockij, James Cannon, Max Schachtman i Rose Karsner (El problema rus) (25.3.1938) (.doc) (.pdf)