H. M. HYNDMAN

(1842-1921)
Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.Des d'aquí podeu accedir:

Biografia

Llibres:

L’evolució de la revolució (1921)