KARL KAUTSKI(1854-1938)


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:

Biografia

Els intel·lectuals i els obrers (Die Neue Zeit, n. 4, any 1903)

Articles en col·laboració amb Friedrich Engels:

Socialisme jurídic (Die Neue Zeit, n. 2., any 1887)