WILHELM LIEBKNECHT(1826-1900)


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:

Biografia

Articles:

El nostre recent congrés (Justice, 15/29 d’agost del 1896).

Altres textos:

De la qüestió de la defensa (Discurs i resolució davant la Dieta de la Unió Obrera Alemanya, de 7 de setembre de 1868)


Wilhelm Liebknechts Archiv