JOE MCCARNEY

(1941-2007)
Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.Des d'aquí podeu accedir:

Biografia

Articles i altres textos:

Esculpint finals: reflexions sobre Fukuyama (1992)