FRANZ MEHRING(1846-1919)


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:

BiografiaLletres:

La revolució permanent (Die Neue Zeit, 1905) (.doc) (.pdf)


Franz Mehrings Archiv