CLAUDE MEILLASSOUX

(1925-2005)
Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.Des d'aquí podeu accedir:

Biografia

Articles i altres textos:

1972: De la reproducció a la producció (.doc) (.pdf)

1977: Introducció a «Treballs de camp i teories» (.doc) (.pdf)

1996: Economia i treball infantil (.doc) (.pdf)

El parentiu és una qüestió de vida o de supervivència? (Actuel Marx, 1.sem.2005) (.doc) (.pdf)

Entrevistes:

(Entrevista per David Gygax, L'Humanité, 26.10.2001) (.doc) (.pdf)