FELIX MORROW


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d’aquí podeu accedir:

Biografia

Llibres:

Revolució i contrarevolució a Espanya (1937-1938)

Conferències:

Religió – arrels i paper socials (1932)


The Felix Morrow Internet Archive