GEORGE PADMORE(1902-1959)


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:BiografiaArticles:

Obrers blancs i negres (Controversy, 5.1938)

Per què els moros ajuden Franco (New Leader, 20.5.1938)