Teresa Pāmies

(1919-2012)

Biografia

Teresa Pāmies a escriptors.cat

Articles:

R. Montero i els 'papers' (Avui, 14.6.2004)

Sí al copagament (Avui, 17.11.2008)

A tall de comiat (Avui, 18.11.2009)