Arxiu Virtual dels Marxistes

Anton Pannekoek

(1873-1960)

Biografia

Textos

Darwinisme i marxisme (1909)