JOSEP ROVIRA

(1902-1968)


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:

Biografia

Articles:

La interpretació socialista del catalanisme («Endavant», 2.1945)

Altres textos:

5.1944: Carta oberta al poble anglès.

1.1.1945: Explicació de la convocatòria per a la creació d'un moviment d'unitat socialista de Catalunya.