..JOAQUIM XIRAU


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:

Biografia

Textos

......................