ROSSEND CABRÉ

(1910)


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:

BiografiaArticles:

Davant el Congrés d'Estat Català (Octubre, 21.5.1936)