Tony Cliff

El trotskisme després de Trockij

Els orígens dels Socialistes Internacionals

(1999)


Tony Cliff; Trotskyism after Trotsky, Londres, 1999.