Bi


Llorenç Bisbal (Alcúdia, 1876 – Palma, 1935)

Polític. D'ofici fou sabater, i fins els 19 anys no aprengué a llegir i escriure. Aleshores entrà en contacte amb les idees socialistes a través de l'obra d'Antoni Quejido i de Pablo Iglesias. Fou introductor de la UGT a les Balears, i tingué un paper destacat en l'organització del PSOE a Mallorca i en el setmanari “El Obrero Balear” (fundat el 1901). President de la Federació Socialista Balear i vocal del comitè nacional del PSOE. Regidor de l'Ajuntament de Palma (1917-22), s'ocupà de l'abastiment de la ciutat. El 1922-23 polemitzà amb Joan Montserrat, ja que aquest defensava una aliança amb el Partit Liberar per aturar el maurisme. De nou regidor (1931-35) s'ocupà especialment del problema de la manca de llocs de treball.


Index de la lletra b

Index temàtic | Index de l'enciclopèdia