ClTony Cliff (Palestina, 1917 – 2000)

Ygael Gluckstein nasqué al si d'una família hebrea instal·lada a Palestina. Els anys 1930 es va adherí a les idees trotskistes. Alhora trencava amb el sionisme dels pares per defensar la unió de la classe treballadora àrab i hebrea de Palestina. En finalitzar la Segona Guerra Mundial el somni sionista s'anava imposant, i alhora creixia l'enfrontament entre hebreus i àrabs. Gluckstein marxà a l'encara metròpoli anglesa, i s'inserí en el moviment trotskista britànic, amb el nom de Tony Cliff. A finals de la dècada dels 1940 defensà l'anàlisi de la Unió Soviètica com un estat capitalista burocràtic. Aquesta anàlisi topava amb la visió d'estat obrer “desviat” que tenien altres trotskistes, i forçà el seu allunyament. El 1950 fou expulsat de la Quarta Internacional, i trencà definitivament amb el trotskisme ortodox. Defensà el pensament de Trockij i alhora un retorn al marxisme original, així com les aportacions d'altres corrents marxistes. Impulsà el British Socialist Workers Party i la International Socialist Tendency.

Vegeu l'Arxiu Tony Cliff, i la seva versió en català (en construcció).

Salvador Clop (Barcelona, 1917 – 29.10.2005)

Militant socialista. L’activitat sindical el dugué a afiliar-se a la Joventut Comunista Ibèrica i al Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM). En esclatar la guerra (juliol del 1936), va formar part de la Columna Lenin, que lluità en el Front d’Aragó. Malgrat patir la persecució política de l’estalinisme, amb un simulacre d’afusellament a Lleida (1937), restà en l’exèrcit fins a la caiguda de Catalunya (febrer del 1939). La conquesta nazi de França el va fer passar pels camps de treball d’Alemanya, i després a les presons franquistes. Mantingué la militància en el POUM, fins que, amb bona part del partit, s’integrà en el Moviment Socialista de Catalunya (MSC), que després donaria lloc al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Fins a la mort fou secretari de la Unió General de Jubilats i Pensionistes de Catalunya (afiliada a l’UGT), i president de l’Associació Socialista d’Ex-combatents i Víctimes de la Guerra Civil.

Lectures recomanades: En memoria de Salvador Clop, de Belén Meneses. En la mort de Salvador Clop, de Raimon Obiols.


Index de la lletra c

Index onomàstic | Index de l'enciclopèdia