Dr


Hal Draper (Nova York, 1914-Califòrnia, 1990)

Polític. Fill d'obrers tèxtils d'origen immigrant. El 1932 s’uní al Socialist Workers Party (SWP). El 1939 tingué lloc una escissió al si del SWP i Draper seguí a Max Schachtman, qui fundà el Workers Party (WP) i més tard la Independent Socialist League (ISL). En els anys 1950 dirigí la publicació Labor Action. En aquella època Schachtman començà a defensar la integració de la ISL en el Socialist Party i la col·laboració amb el Democratic Party, cosa que provocà que Draper hi trencàs. Instal·lat a Berkeley, fundà l’Independent Socialist Club i tingué un paper destacat en els moviments per la llibertat d'expressió de Berkeley. A partir del de Berkey es fundaren diversos Independent Socialist Clubs que confluiren en l’organització International Socialist (IS). Aquesta organització patí el 1977 l’escissió dels nuclis britànics, que s’agruparen al voltant de Tony Cliff per fundar la International Socialist Organization (ISO). El 1986 la IS es fusionà amb d’altres grups per crear Solidarity. Editor de la Marx-Engels Cyclopedia. Obres: Karl Marx’s Theory of Revolution.

Consultau el Hal Draper Archive i la seua versió catalana (en construcció).


Index de la lletra d

Index onomàstic | Index de l'enciclopèdia