Ja


CLR James (Trinidad, 4.1.1901 - Brixton, London, 5. 1989)

Nasqué al si d'una família d'origen esclau. El seu pare era mestre d'escola. Començà com a periodista de cricket, i més endavant inicià la seva carrera d'escriptor de ficció, traslladant a l'ambient caribeny, la novel·la que es feia a Anglaterra: La Divina Pastora (1927), Triumph (1929). El 1932 abandonà Trinidad, per continuar la seva carrera literària a Anglaterra (a Nelson, Lancashire), si bé, és clar, la combinà amb la tasca d'informador de cricket. Amb Learie Constantine va escriure llavors The Case for West Indian Self-Government (1933) que tractava la qüestió de la independència de les Antilles. Alhora prenia contacte amb els cercles obrers de Nelson, i amb l'obra de Marx, Engels, Lenin i Trockij. El 1933 es traslladà a Londres, ja arrenglerat en les files trotskistes, des de les que insistia en la vinculació del moviment obrer europeu amb els moviments antiimperialistes de les colònies, en una de les primeres formulacions útils de la dialèctica centre-perifèria. L'agressió italiana contra Etiòpia, l'única nació africana mai abans sotmesa a l'imperialisme europeu, el va fer escriure Abyssinia and the Imperialists, on sostenia, contra l'opinió general de l'obrerisme europeu, la importància de la lluita d'alliberament africana, que ell remuntava històricament a la revolució haitiana de 1791 (Toussaint L'Ouverture, obra teatral estrenada el 1936; The Black Jacobins, 1938). Col·laborà estretament amb George Padmore a l'International African Service Bureau. Per aquesta època posà en dubte algunes de les assumpcions fetes pel comunisme, com la idea de què la revolució s'havia d'iniciars als països capitalistes, des d'on s'estendria als països subdesenvolupats, o que calien uns dirigents ben formats per fer un procés revolucionari. A World Revolution (1937) tractava aquestes qüestions, a més de denunciar la política estaliniana de "socialisme en un sol país", car considerava que no només afeblia a la Unió Soviètica, sinó que forçava el seu govern a afavorir l'esclafament del moviment obrer a l'Europa occidental. El novembre de 1938 passà a Nordamèrica. El 1939 trencà definitivament amb Trockij, arran d'una visita que James li va fer a México, i el 1940 va viure com un sotrac la signatura del pacte germano-soviètic. Llavors CLR James inicià l'anomenada "Johnson Forest Tendency" (amb Constance Webb, Raja Dunajevskaja, etc.) que es dedicà sobretot a l'estudi dialèctic de la història contemporània, molt especialment, de la història de la Unió Soviètica: Dialectical Materialism and the Fate of Humanity (1947), The Class Struggle (1950). Definí el socialisme com l'expressió completa de la democràcia, l'única alternativa al qual havia de ser necessàriament la barbàrie. El 1948 publicà The Revolutionary Answer to the Negro Problem in the USA, on atribuïa a la comunitat africana dels EUA un paper d'avantguarda de tots els pobles colonitzats del món. Als Estats Units copsà que la compresió de la societat americana era la clau per a comprendre el futur de la humanitat (American Civilization). El 1953 publicà Mariners, Renegades and Castaways, dedicat a una visió de l'obra de Hermann Melville, Moby Dick (i del seu personatge, el capità Ahab), com a transició entre le vella Amèrica i la nova. Aquestes anàlisis literàries i artístiques les repetí l'any següent amb Hamlet, a Popular Art and the Cultural Tradition, Preface to Criticism (1955), i molt especialment a Beyond the Boundary. Més tard deixà els Estats Units per tornar a Trinidad, des d'on seguí atentament el procés d'alliberament nacional dels pobles africans encetat a Ghana per Nkrumah (The Rise and Fall of Nkrumah, 1966). Pel cas caribeny, defensà una Federació de les Índies Occidentals. Després tornà als Estats Units abans de que finalitzés la dècada, i fou professor a diverses universitats. En aquesta etapa s'ocupà del moviment africanista dels Estats Units. Els darrers anys de la seva vida els passà a Anglaterra.

Veieu: El CLR James Archive i la seva versió en català (en construcció).

Des del 1984 funciona The C.L.R. James Institute.


Index de la lletra j

Index onomàstic | Index de l'enciclopèdia