Enciclopèdia del marxisme: índex temàtic

 


Bu


Burgesia

La classe social de la societat burgesa que posseeix els mitjans de producció socials com llur propietat privada, és a dir, com a capital.

Vegeu El Manifest Comunista per una descripció de Marx i Engels del paper històric de la burgesia..

Índex de la lletra b

Índex temàtic | Enciclopèdia del marxisme