1976

Text publicat a “La Vérité” (Objectif-subjectif) n. 573 del setembre del 1976. Aquest text es degué escriure a la primavera del 1976 i servir per bastir la primera exposició dels objectius de l'OCI d'aquell any ençà.


Objectiu - subjectiu

Stéphane Just


Una concepció del món
Generalitats
Les categories de la consciència històrica
Els homes concrets, d'una època i d'una classe determinades
El punt de vista de l'antic materialisme i del materialisme històric, dialèctic
El proletariat, els seus objectius immediats i història, la seua “auto-consciència”