CONTRIBUCIÓ A LA CARACTERITZACIÓ DEL ROMANTICISME ECONÒMIC

Lenin

1897

Versió catalana de Edicions internacionals Sedov establerta des de: Para una caracterización del romanticismo económico, en

Obras completas, Tom II, Akal editor – editorial Ayuso, Madrid, 1974, pàgines 121-257

Disponible en .pdf.ÍNDEX:

- Sismondi i els nostres sismondistes patris

- Capítol I: Les teories econòmiques del romanticisme

I. Es redueix el mercat interior com a conseqüència de la ruïna dels petits productors?

II. Punt de vista de Sismondi sobre la renda nacional i el capital

III. Les deduccions de Sismondi, a partir de l’errònia teoria de les dues parts en què es divideix la producció anual en la societat capitalista

IV. En què consisteix l’error de les doctrines d’A. Smith i de Sismondi sobre la renda nacional?

V. L’acumulació en la societat capitalista

VI. El mercat exterior com a “sortida a la dificultat” de realitzar la plusvàlua

VII. Les crisis

VIII. La renda capitalista i la superpoblació capitalista

IX. Les màquines en la societat capitalista

X. El proteccionisme

XI. El lloc que ocupa Sismondi en la història de l’economia política

Postescriptum (1908)


- Capítol II: Caràcter de la crítica del capitalisme en els romàntics

I. La crítica sentimental del capitalisme

II. El caràcter petit burgès del romanticisme

III. Del creixement de la població industrial a costa de l’agrícola

IV. Les aspiracions pràctiques del romanticisme

V. Caràcter reaccionari del romanticisme

VI. La posició del romanticisme i de la teoria científica en relació amb els impostos als cereals que s’apliquen en Anglaterra