Nikolaj Lenin

La pau del tsar


Text titulat Carskij mir, redactat l'1 de febrer (19 de gener) del 1905. No fou publicat fins el 1931, en les Obres Completes de Lenin.


Els diars forasters informen que en els darreres reunions a Carskoe Selo (després de la victòria del 9 de gener), amb el tsar o sense ell, la qüestió de la conveniència de la pau amb el Japó es discutí animadament. Bàsicament ara tots els assessors de l'adorat monarca apostaven ja per la pau. El nombre de dignataris estatals que són incondicionalment per la continuació de la guerra ha disminuït considerablement en els darrers deu dies, i molts d'ells ja s'han tornat partidaris convençuts de la pau.

Que ho tinguen present els socialdemòcrates simplistes de l'anomenat CO del nostre partit que no entenen que la consigna de «pau per qualsevol mitjà», que continua a ésser una consigna buida (ja que ningú no demanà l'opinió dels socialdemòcrates i de la llur opinió no en depenia res), a la pràctica, en l'actual conjuntura, tan sols feia servei als partidaris emporuguits de l'autocràcia. Els nostres nou-iskristes no han copsat el canvi de parer de tota la burgesia europeua (que començà a veure el Japó amb pena i que des de fa temps s'ha passat al partit de Rússia per la por a la revolució—vegeu «Frankfurter Zeitung», etc.). Ara no copsen el fet que les consignes buides i gastades de la pau per qualsevol mitjà, les comencen a utilitzar també els Ugrijum Burceev en interès propi.