Lenin

Dues tàctiques de la socialdemocràcia en la revolució democràtica

(1905)

Versió catalana establerta des de: http://www.marx2mao.com/M2M(SP)/Lenin(SP)/TT05s.html i Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática, en Obras Completas, Tom IX, Akal Editor, Madrid, 1976 pàgines 7-137. Disponible en .pdf.Índex

Pròleg

1 Una qüestió política urgent

2 ¿Què ens brinda la resolució del III congrés del POSDR sobre el govern provisional revolucionari?

3 Què és la «victòria decisiva de la revolució sobre el tsarisme»?

4 La república i l’abolició de la monarquia

5 Com cal «impulsar la revolució cap avant»?

6 ¿D’on ve l’amenaça al proletariat del perill de veure’s amb les mans lligades en la lluita contra la burgesia inconseqüent?

7 La tàctica d’«eliminar els conservadors del govern»

8 La tendència d’Osvobozhdenie i la de la nova Iskra

9 Què significa ser el partit de l’oposició extrema durant la revolució?

10 Les «comunes revolucionàries» i la dictadura democràtica revolucionària del proletariat i del camperolat

11 Breu comparació d’algunes resolucions del III Congrés del POSDR i de la Conferència

12 ¿Disminuirà la importància de la revolució democràtica si la burgesia li gira l’esquena?

13 Conclusió, ens atrevirem a vèncer?

Epíleg: Altra vegada la tendència d’Osvobozhdenie, altra vegada la tendència de la nova Iskra

I. Per què elogien els realistes liberals burgesos als «realistes» socialdemòcrates?

II. Nou «aprofundiment» del problema pel camarada Martinov

III. El punt de vista burgès vulgar i la concepció de Marx sobre la dictadura