Nikolaj Lenin

El dret d'autodeterminació de les nacions


Índex

Capítol I. Què vol dir autodeterminació de les nacions?
Capitol II. Exposició concreta i històrica de la qüestió
Capítol III. Els trets concrets de la qüestió nacional a Rússia i el reformisme democràtic burgès rus
Capítol IV. El “pragmatisme” en la qüestió nacional
Capítol V. La burgesia liberal i els socialistes oportunistes en la qüestió nacional
Capítol VI. La secessió noruega de Suècia
Capítol VII. La resolució del Congrés Internacional de Londres del 1896
Capítol VIII. L'utòpic Karl Marx i la pragmàtica Rosa Luxemburg
Capítol IX. El programa del 1903 i els seus liquidadors
Capítol X. Conclusió

El punt novè del programa dels marxistes de Rússia, que tracta del dret d'autodeterminació de les nacions, ha donat lloc (com ja ho hem assenyalat a Prosvescenije) a una croada per part dels oportunistes. El liquidacionista rus Semokovskij al diari liquidacionsta de Sankt Petersburg, i el lliguista Liebman i el nacionalista i socialista ucraïnès Iurkevic en els seus diaris respectius han atacat violentament aquest punt i l'han tractat amb la més gran vehemència. No hi ha pas dubte que aquesta campanya d'oportunistes tan diversos contra el nostre programa marxista té una estreta relació amb les actuals vacil·lacions nacionalistes en general. Per tant considerem adequat un examen detallat d'aquesta qüestió. Esmentarem, de passada, que cap dels oportunistes citats ha ofert un sol argument propi; simplement repeteixen allò que Rosa Luxemburg digué en el seu extens article en polonès del 1908-09, “La qüestió nacional i l'autonomia”. En la nostra exposició ens ocuparem principalment amb els arguments “originals” d'aquesta darrera autora.Tornau a Índex general de Lenin