Lenin

La catàstrofe que ens amenaça i com combatre-la

Edicions Internacionals Sedov. Versió catalana establerta des de: La catástrofe que nos amenaza y como combatirla, en Obras Escogidas en XII toms, Tom VII, Editorial Progreso, Moscou, 1977, pàgines 175-220. Versió també disponible en .pdf.


ÍNDEX:

LA FAM S’ACOSTA.

PASSIVITAT COMPLETA DEL GOVERN.

LES MESURES DE CONTROL SÓN CONEGUDES PER TOTHOM I FÀCILMENT APLICABLES.

LA NACIONALITZACIÓ DELS BANCS.

LA NACIONALITZACIÓ DELS CONSORCIS.

L’ABOLICIÓ DEL SECRET COMERCIAL.

L’AGRUPACIÓ OBLIGATÒRIA EN CONSORCIS.

LA REGLAMENTACIÓ DEL CONSUM.

EL GOVERN DESTRUEIX LA TASCA DE LES ORGANITZACIONS DEMOCRÀTIQUES.

LA FALLIDA FINANCERA I LES MESURES PER A COMBATRE-LA.

POT HOM AVANÇAR SI TEM MARXAR VERS EL SOCIALISME?

LA LLUITA CONTRA LA GUERRA I LA RUÏNA.

LA DEMOCRÀCIA REVOLUCIONÀRIA I EL PROLETARIAT REVOLUCIONARI.