Nikolaj Lenin

Tesis del moment present


Les Tezisj po tekus'emu momentu foren escrites quan el país patia una situació greu de manca d'aliments. El Consell de Comissaris del Poble s'orientà amb aquestes tesis el 28 de maig del 1918, quan aprovà una decisió en política alimentària que instruïa el Comissariat del Poble d'Aliments de redactar pel dia següent una crida als obrers i camperols a l'organització de destacaments armats que havien d'ésser emprats en el camp per aconseguir gra. La crida, que fou redactada d'acord amb les tesis de Lenin, fou aprovada pel govern el 29 de maig i publicada en els diaris el 31 de maig en nom del Consell de Comissaris del Poble.


1) El comissariat de la guerra s'ha de transformar en un comissariat de la guerra i dels aliments, és a dir s'ha de concentrar nou desenes parts de la feina del comissariat de la guerra per reorganitzar l'exèrcit per la guerra del gra i per dur a terme aquesta guerra – durant tres mesos: juny - agost.

2) Cal declarar la llei marcial en tot el país durant aquest període.

3) Cal mobilitzar l'exèrcit, un cop triades les seues parts sanes, i cridar els més de grans de 19 anys, si més no en certes àrees, a accions militars sistemàtiques per combatre, aconseguir, aplegar i transportar gra i combustible.

4) Cal introduir l'execució per indisciplina.

5) Els èxits dels grups s'han de mesurar pels èxits en la feina d'obtenció de gra i pels resultats reals en la recol·lecció dels excedents de gra.

6) Les tasques de la campanya militar s'han de posar en:

a) la recol·lecció de reserves de gran per alimentar la població;

b) el mateix – per una reserva alimentària de 3 mesos per a la guerra;

c) protecció de les reserves de carbó, recol·lecció d'aquestes, reforçament de la producció.

7) Ens els grups actius (contra els kulaks, etcètera) de l'exèrcit cal incloure d'un terç a la meitat (en cada grup) d'obrers i camperols pobres de les regions castigades per la fam.

8) Ha d'ésser obligatori per cada grup promulgar dues instruccions:

a) ideològica i política, de la importància de la victòria damunt la fam, damunt els kulaks, de la dictadura del proletariat com a autoritat obrera;

b) militar i organitzativa, de la planificació interna dels grups, de la disciplina, del control i dels documents escrits de control de cada operació, etc.

9) Cal introduir una responsabilitat col·lectiva de tot el grup, per exemple, l'amenaça de l'execució d'una desena part, en cada cas de robatori.

10) Cal mobilitzar tots els mitjans de transport dels rics de les ciutats per la feina de transport de gra; mobilitzar com a secretaris i venedors les classes solvents.

11) En cas que les mostres de desmoralització dels grups es tornen amenaçadorament freqüents, cal fer tornar els grups “malalts” en el termini d'un mes, d'allà on són, per fer-ne un report i un “tractament”.

12) Cal adoptar tant en el Consell de Comissaris del Poble com en el Comitè Executiu Central:

(a) un reconeixement que el país es troba en una situació de terrible perill pel que fa als aliments;

(b) la llei marcial;

(c) mobilització de l'exèrcit, juntament amb la reorganització abans esmentada, per una campanya per gra;

(d) a cada districte i volost amb excedents de gra cal fer immediatament llistes dels grans terratinents (kulaks), tractants de gra, etc., per fer-los personalment responsables de la recol·lecció de tot l'excedent de gra;

(e) a cada grup militar cal nomenar, - si més no per un de cada deu persones, aproximadament, - gent recomanada pel PCR, els social-revolucionaris d'esquerres o els sindicats.

13) En l'aplicació del monopoli de gra cal fer obligatòries les mesures més decidides, sense aturar-se per cap víctima financera, per ajudat els camperols pobres i mesures per la distribució gratuïta entre ells de part dels excedents de gra requisats als kulaks, al costat d'una repressió implacable dels kulaks que posseesquen execedents de gra.

Escrit el 26 de maig del 1918

.