Rosa Luxemburg

Reforma social o revolució?

1900

Versió catalana establerta des de: http://marxists.org/espanol/luxem/01Reformaorevolucion_0.pdf i ¿Reforma social o revolución?, en Escritos políticos, Ediciones Grijalbo, Barcelona, 1977, pàgines 43-138

Disponible també en .pdf.PRÒLEG

PRIMERA PART

1. El mètode oportunista

2. L’adaptació del capitalisme

3. Introducció del socialisme mitjançant reformes socials

4. Política duanera i militarisme

5. Conseqüències pràctiques i caràcter general del revisionisme

SEGONA PART

1. El desenvolupament econòmic i el socialisme

2. Sindicats, cooperatives i democràcia política

3. La conquesta del poder polític

4. El col·lapse

5. Oportunisme en la teoria i en la pràctica