La misèria de la filosofia

Resposta a La filosofia de la misèria de Proudhon

Karl Marx


(Misère de la philosophie; traducció de Jordi Arquer)


ÍndexPrefaci, de Friedrich Engels (1884).

Prefaci a la 2ª edició alemanya, de Friedrich Engels (1892).

Observació preliminar.

Capítol I: Un descobriment científic.

1.- Contraposició del valor d'utilitat i el valor de canvi.

2.- El valor constituït o valor sintètic.

3.- Aplicació de la llei de les proporcionalitats de valor.

Capítol II: La metafísica de l'economia política.

1.- El mètode.

2.- La divisió del treball i les màquines.

3.- La competència i el monopoli.

4.- La propietat o la renda.

5.- Les vagues i les coalicions dels obrers.