Karl Marx

 

La guerra civil a França

Comunicat del Consell General de l'Associació Internacional dels Treballadors

(30 de maig del 1871)


Escrit l'abril/maig del 1871 (Der Bürgerkrieg in Frankreich).
Publicat en llengua anglesa per primera vegada com a pamflet a Londres, el juny del 1871.
Publicat en llengua alemanya per primerava vegada a Der Volksstaat, Leipzig, del 28 de juny al 29 de juliol del 1871 i com a apèndix separat de Volksstaat, Leipzig 1871.
El text prové de l'edició posterior de Friedrich Engels en llengua alemanya, Berlín, 1891.
Karl Marx u. Friedrich Engels, Werke, Bd.17, 1962, Berlin/DDR, S.313-365.
Texts provinents del lloc Klassiker des Marxismus-Leninismus.
Indexat per Jørn Andersen pel Marxists’ Internet Archive.