Karl Marx

 

Crítica del Programa de Gotha


Escrit (Kritik des Gothaer Programms) entre l'abril i principis de maig del 1875.
Publicat originalment a: Die Neue Zeit, n.18, Volum I, 1890-1891.
El text present es basa en el manuscrit de Marx. Les variacions de contingut en relació a l'edició del 1891 s'assenyalen a les anotacions. Els fragments que foren suprimits el 1891, s'hi restauren entre parèntesi.


La Crítica del Programa de Gotha (anomenat per Marx Notes marginals al programa del partit obrer alemany) és una de les contribucions més importants al desenvolupament de les qüestions programàtiques fonamentals del socialisme revolucionari. L'escrit és un exemple de la lluita incansable contra l'oportunisme. Marx dóna en les seues notes un esborrany de principis, crític, del programa del futur i unificat Partit Obrer Socialdemocràcia d'Alemanya.

La crítica de Marx a l'esborrany de programa fou publicat el 1891 per primera vegada per Engels, malgrat la resistència dels membres oportunistes del comitè exectiu del partit. Les notes marginals així com la lletra a Wilhem Bracke es presentaren a la socialdemocràcia alemanya en el n. 18 de Neue Zeit, Volum I, any 9, Stuttgart 1890-1891, amb un prefaci d'Engels.

Com es veu a la lletra d'Engels a Kautsky del 23 de febrer del 1891, Engels hagué d'explicar que tot i que era d'acord amb ell, calia desafilar determinades formulacions particularment espinoses.

El text present segueix la versió original de Marx.