Karl Marx

El capital

Crítica de l'economia política

Segon volum

Llibre II:
El procés de circulació del capital

Edició de Friedrich Engels (Das Kapital. Band II)

D'acord amb la segona edició de Friedrich Engels, Hamburg 1893

Obra en construcció: de moment només hi ha disponibles els primers nou capítols.


Índex

SEGON LLIBRE
El procés de circulació del capital

PRIMERA SECCIÓ
Les metamorfosis del capital

SEGONA SECCIÓ
El recanvi del capital

TERCERA SECCIÓ
La reproducció i circulació del capital social global