Marx i Keynes: Els límits de l’economia mixta

Paul Mattick

1969


«Marx and Keynes: The Limits of the Mixed Economy», publicat originalment per Extending Horizons Books/Porter Sargent Publisher Boston, 1969.
Font: Kurasje Council Communism Site.
Transcrit per Andy Blunden;
Revista i corregit per Chris Clayton 2007. Traducció del MIA.


Introducció

Cap. 1. La «revolució».

Cap. 2. Marx i Keynes.

Cap. 3. La teoria laboral del valor de Marx.

Cap. 4. Valor i preu.

Cap. 5. La llei del valor com a «mecanisme d’equilibri».

Cap. 6. Acumulació i caiguda de la taxa de benefici.

Cap. 7. El cicle econòmic.

Cap. 8. La realització de la plus-vàlua.

Cap. 9. El capitalisme en crisi.

Cap. 10. L'expropiació del capital.

Cap. 11. Salvar el capitalisme.

Cap. 12. El keynesianisme a l'inrevés.

Cap. 13. La «transformació del capitalisme».

Cap. 14. L’economia mixta.

Cap. 15. Diners i capital.

Cap. 16. Tecnologia i economia mixta.

Cap. 17. Formació de capital i comerç exterior.

Cap. 18. Desenvolupament econòmic.

Cap 19. L’imperatiu imperialista.

Cap. 20. Capitalisme d’estat i l’economia mixta.

Cap. 21. Marxisme i socialisme.

Cap. 22. Valor i socialisme.

Epíleg.

Bibliografia.