Andreu Nin

Les dictadures dels nostres dies

Publicat originalment per la Llibreria Catalònia, a Barcelona, el 1930


Índex

Quatre paraules preliminars
Capítol I. Les característiques de la nostra època
Capitol II. Les causes de l'adveniment de les dictadures segons el senyor Cambó
Capítol III. El feixisme italià
Capítol IV. La dictadura del proletariat a l'URSS
Capítol V. Les causes que, segons el senyor Cambó, faciliten l'adveniment de les dictadures
Capítol VI. La defensa subreptícia de les dictadures