Andreu Nin

Els moviments d'emancipació nacional

Publicat originalment per Edicions Proa a Barcelona, el 1935

El poble que n'esclavitza un altre forja les seves pròpies cadenes.

MARX

Igualtat completa de drets per a totes les nacions, dret de les nacions a disposar lliurement de llurs destins, fusió dels obrers de totes les nacions: aquest és el programa que el marxisme i l'experiència de Rússia i de tot el món ensenyen als obrers.

LENIN


Advertiment de l'autor

Aquesta obra vol ésser una contribució a l'estudi, tan negligit al nostre país, del problema de l'emancipació de les nacionalitats. L'autor té una consciència ben clara dels defectes d'aquest assaig, que no és sinó el prefaci de treballs ulteriors, destinats a aclarir i ampliar els aspectes, que només ha assenyalat de la qüestió. Tanmateix, creu haver reeixit a plantejar els termes fonamentals del problema i a fornir una documentació bàsica seriosa.

El seu propòsit inicial era de consagrar una part del llibre als problemes nacionals d'Espanya, i molt particularment al de Catalunya; però el n'ha fet desistir la temença que les limitacions imposades per una obra de caràcter general en tractar de qüestions particulars no l'obliguessin a estudiar aquests problemes d'una manera incompleta. El tema és de prou importància per a dedicar-hi un treball especial, que l'autor, d'acord amb el pla que s'ha traçat, no renuncia a emprendre més endavant, si, com espera, aquesta primera temptativa suscita l'interès del nostre públic.
Índex

Introducció
Primera part: Els fonaments de la teoria proletària dels moviments d'emancipació nacional.
Segona part: El problema de les nacionalitats i la Segona Internacional.
Tercera part: El problema de les nacionalitats i la revolució russa.
Quarta part: Un model de solució: la U.R.S.S..
Anexos


Tornar a Índex general d'Andreu Nin