JOSEP OLTRA


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.Des d'aquí podeu accedir:

BiografiaArticles:

Dues fàbriques a Moscou («Front», 12.1932)