Michel Pablo

La revolució àrab

Arab Revolution fou escrita el novembre del 1958. El publicà el 1959 en forma de pamflet “Publications of the FOURTH INTERNATIONAL”, amb un prefaci escrit el juliol del 1959.