ARTUR PERUCHO

(1902 -1956)


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:

BiografiaArticles:

València, vista de lluny («Taula de Lletres Valencianes», 9.1928)

Un dret imprescriptible («Avant», 8.11.1930).