Què és el marxisme: Guerra de guerrilles


La guerra de guerrilles

Lectures addicionals

Veieu també la definició de la guerra de guerrilles a l'enciclopèdia del marxisme.


 

La guerra de guerrilles [a la Rússia del 1906], de Vladimir Lenin

"Segons els diferents estadis d'evolució econòmica, que depenen de diferències en les condicions polítiques, nacional i culturals, de vida i d'altres, es fan presents formes diferents lluita i algunes n'esdevenen les principals... Avui dia, com a regla general, la guerra de guerrilles la realizen els obrers combatents... La guerra de guerrilles és una forma inevitable de lluita en el moment que el moviment de masses ha assolit el punt de l'aixecament, però quan encara queda un llarg espai abans que es produeixen els “grans reclutaments” de la guerra civil... No són les accions guerrilleres les que desorganitzen el moviment, sinó la feblesa del partit que no és capaç de posar aquestes accions sota el seu control."

Veieu també: Revolutionary Spain, de Karl Marx

 


Què és el marxisme | Arxiu Virtual dels Marxistes