LENIN

Lev Trockij

(1924)

Índex:
Prefaci
Primera Part: Lenin i la vella Iskra
Segona part: Entorn d’Octubre
- I. Les vigílies d’Octubre
- II. La revolució
- III. Brest-Litovsk
- IV. Dissolució de l’Assemblea Constituent.
- V. La tasca de govern.
- VI. Els txecoslovacs i els socialistes-revolucionaris d'esquerra
- VII. Lenin en la tribuna
- VIII. El filisteu i el revolucionari
- IX. Veritat i mentida sobre Lenin (A propòsit del retrat que Gorki féu de Lenin)
- X. Els xiquets i el major
Apèndixs
- El ferit
- Els cinquanta anys. Lenin com a tipus nacional
- El malalt
- El difunt