LLETRA CIRCULAR NÚMERO DOS


Lev Trotski


29 de juny de 1930


versió catalana feta per Alejo Martínez – alejomp@lycos.es - des de: “Carta circular número dos”, en, Escritos, tomo I 1929-30, volumen 4, Editorial Pluma, Bogotá, 1977, pp. 1018-1019.

Disponible en format .doc i .pdf.


A totes les seccions de l’Oposició d’Esquerra Internacional


Estimats camarades:

 

El Consell de Redacció del Biulleten Opozitsi els envia adjunt un panorama de la situació de l’Oposició russa preparat pel camarada N. Markin. El mateix es basa en dades d’autenticitat indiscutible, que els editors han rebut de primera mà. El quadro que emergix d’aquests informes és realment esborronador. Alguns camarades estrangers, per temor a perjudicar la república soviètica, no volen començar activitats de protesta enèrgiques. Per a l’Oposició, aquest fet basta per a indicar l’enfocament encertat del problema. Per a combatre les atrocitats que Stalin perpetra contra l’Oposició no calen les manifestacions de carrer, adhesius de proclames, etcètera. L’opinió pública burgesa, sobra dir-ho, és totalment indiferent a l’aniquilació dels bolxevics i no tenim la menor intenció de dirigir-li les nostres crides. Hem de dirigir els nostres principals esforços cap als obrers comunistes. Cal exercir pressió des de baix per a crear una situació intolerable a les direccions oficials dels partits comunistes. I perquè això ocórrega no es necessiten manifestacions sincronitzades i pomposes, sinó un treball sistemàtic entre els obrers comunistes. Amb aquesta política, la lluita per salvar els oposicionistes russos està imbricada amb la lluita per alliberar els partits comunistes de la seua desmoralitzada direcció.


Esperem ferventment que totes les seccions de l’Oposició d’Esquerra Internacional discutisquen curosament un pla per a la campanya, i que l’executen amb l’energia necessària.

 

Amb salutacions comunistes,


Lev Trotski