DAVANT LA CONVOCATÒRIA A UNA CONFERÈNCIA EUROPEA1


Lev Trotski


Octubre de 1930


Versió catalana feta per Alejo Martínez – alejom@lycos.es - des de: “Ante la convocatoria a una Conferencia europea”, en, Escritos, Tomo I 1929-30, volumen 4, Editorial Pluma, Bogotá, 1977, pp. 1148-1151.

Disponible en format .doc i .pdf.


A totes les seccions de l’Oposició InternacionalEstimats camarades:

El creixement dels postres rengles, l’enfortiment de la nostra organització i l’ingrés de noves seccions nacionals ens plantegen tasques noves i ens imposen noves obligacions.

Fins ara el nostre treball ha estat essencialment de caràcter crític i propagandístic. Hem criticat i seguim criticant els malfadats experiments polítics de la burocràcia centrista i la manera en què condueix la Comintern. Aquest aspecte de la nostra activitat no sols ha de seguir desenrotllant-se amb igual èmfasi en el futur, sinó també l’hem d’ampliar i aprofundir. Al mateix temps, l’Oposició d’Esquerra ha de participar més activament en les lluites del proletariat, donant a conèixer en cada cas la seua caracterització de la situació i les consignes que en sorgeixen.

És evident que aquesta tasca exigeix una gran consolidació internacional dels rengles de l’Oposició. És per això que el Secretariat Internacional considera que la preparació de la conferència mundial és una de les seues tasques més importants.

Considerem que la convocatòria a una conferència europea és una necessitat urgent. Europa no és només una unitat geogràfica: és també una unitat econòmica i política! Sobra recordar que la consigna dels Estats Units Soviètics d’Europa es basa en aquest fet. Precisament ara, el problema d’Europa com tal es planteja amb gran agudesa. El nus del problema és Alemanya, el seu destí, la seua evolució final. Les recents eleccions alemanyes han revelat amb claredat sense precedents que l’equilibri summament inestable de les forces que actuen en la societat alemanya només pot desembocar, en el pròxim període, en la revolució proletària o en la contrarevolució feixista. En qualsevol dels dos casos, Europa (sobretot Europa) es veurà arrossegada al remolí dels grans esdeveniments. L’Oposició Internacional ha d’elaborar una anàlisi coherent de la situació alemanya, europea i mundial i aixecar en els distints països les consignes apropiades, que sorgisquen d’una concepció general uniforme.

Per això creiem indispensable que la conferència preparatòria europea es reunisca a principis de l’any pròxim. Falten per a això dos mesos o dos mesos i mig, que hem d’emprar per a la preparació seriosa i detallada d’aqueixa conferència.

La conferència que està realitzant la nostra secció alemanya [11-12 d’octubre] ens donarà, per cert, els millors elements per a l’avaluació de la situació política i les tasques de l’Oposició. La Lliga Comunista de França prepararà la seua conferència sota el mateix esperit. Totes les seues resolucions es comunicaran oportunament a totes les seccions. Les tesis dels editors del Biulleten Opozitsi rus: El viratge en la Internacional Comunista i la situació en Alemanya han de ser discutida en totes les seccions com a part del treball preparatori de la conferència. Dedicarem el Butlletí Internacional número 3, principalment, als problemes de la conferència europea. Invitem totes les seccions a enviar-nos immediatament els seus documents i altres materials que expliquen les seues posicions i el seu treball en allò que fa a les tasques del moment, i que ens donen a conèixer també les seus posicions sobre els documents ja enviats i els que es podrien enviar més endavant, amb esmenes, contrapropostes i agregats.

És evident que estem davant una conferència d’organitzacions que es recolzen en principis comuns, provats per l’experiència en la lluita i en la polèmica internacional. Seria un disparat total que aquesta conferencia tornés sobre els problemes que ja estan resolts (un o dos partits, el caràcter de classe de l’URSS, el contingut de classe de la revolució xinesa, etcètera), ja que la línia de demarcació interna de l’Oposició ja està assentada en tots aquests terrenys. Només allò que s’adquireix en la lluita és sòlid i perdurable. La tasca de la conferència no és tornar a qüestionar les posicions ja establertes, sinó, per contra, formular amb claredat i precisió les idees i mètodes que ens són comuns, per tal que aquests siguen la pedra cantonera del programa de l’Oposició. D’aquesta manera la conferència europea significarà un gran avanç, ja que assentarà les bases per a la tasca més important de la conferència mundial: un programa obligatori per a totes les seccions.

Esperem que la nostra iniciativa obtindrà l’aprovació i el suport de vostès. De totes les maneres, els demanem que envien, com més aviat millor, la seua posició definitiva sobre si és aconsellable i important celebrar la conferència al gener de 1931.

1“Davant la convocatòria a una conferència europea”, International Bulletin, Oposició d’Esquerra comunista, edició en anglès, nº 2, 1 de març de 1931. Sense signatura.