LA REVOLUCIÓ PERMANENT

Lev Trotski


1929


versió catalana feta per Alejo Martínez – alejomp@lycos.es - des de. La revolución permanente, Ruedo Ibérico Editions, París, 1972.


Pròleg. Dues concepcions

Introducció

1.- Caràcter obligat d’aquest treball i el seu propòsit

2.- La revolució permanent no és el “salt” del proletariat, sinó la transformació del país sota la seua direcció

3.- Els tres elements de la “dictadura democràtica”: les classes, els objectius i la mecànica política

4.- Quin aspecte presenta en la pràctica la teoria de la revolució permanent?

5.- S’ha realitzat al nostre país la dictadura democràtica? Quan?

6.- Sobre el salt d’etapes històriques

7.- Què significa actualment per a l’Orient la consigna de la dictadura democràtica?

8.- Del marxisme al pacifisme

Epíleg

Què és la revolució permanent? (Tesis fonamentals)