PARTIT COMUNISTA ALEMANY O PARTIT NOU? (II)1


Lev Trotski


març de 1933


versió catalana feta per Alejo Martínez – alejomp@lycos.es - des de: “¿Partido Comunista Alemán o partido nuevo? (II)”, en, Escritos, Tomo IV, volumen 1, Editorial Pluma, Bogotá, 1976, pp 209-210.

També disponible en formats .doc i .pdf.Al Secretariat Internacional

(Extracte d’una lletra)

Durant cert període hi hauran molts que tractaran de fer ressuscitar el partit; ja s’observen intents d’efectuar treball conspiratiu. Però no és més que la ranera d’un organisme moribund. El pogrom dels hitlerians contra el partit només comença. Les cèl·lules existeixen i és natural que tracten de continuar existint. Però aquests esforços estan condemnats al fracàs perquè es realitzen sobre les velles bases metodològiques, de principis i de selecció de la gent. Després de l’inevitable fracàs, que no serà molt llunyà, començarà a produir-se, lentament i dolorosa, una nova cristal·lització.

Els obrers de la socialdemocràcia, del SAP, etcètera, patiran processos si fa o no fa simètrics o anàlegs. El moviment obrer s’endinsarà en una etapa de turbulència i confusió. ¿No resultaria fatal aparèixer en aquesta situació com a guardians del taüt de l’organització stalinista? En canvi, proclamar oportunament que s’ha consumat el 4 d’agost significa preparar la nostra confluència amb els millors elements del partit, després del fracàs dels seus esforços per revitalitzar-lo.

1“Partit Comunista Alemany o partit nou? (II)”, Butlletí Internacional de l’Oposició d’Esquerra Internacional nº 2/3, abril de 1933.